Samodoskonalenie

Czym jest agresywność?

Rozejrzyj się wokół siebie, a odkryjesz, że niektórzy ludzie, których spotykasz, są agresywni. Niektórzy są prawie zawsze agresywni, a inni przejawiają agresję przy pewnych okazjach i w pewnych sytuacjach.

Czy zastanawiasz się czasem, dlaczego ludzie są agresywni, zamiast być taktownymi i rozważnymi?

Dlaczego niektórzy ludzie są agresywni? Zacznijmy od zdefiniowania, czym jest ta cecha charakteru.

Co to jest agresywność?

Jest to zachowanie charakteryzujące się nieuprzejmością, niewybrednością, nietolerancją, chamstwem i często, mówieniem donośnym głosem. Zachowaniu temu brakuje taktu i finezji, a zwykle prowokuje złość i wrogość, wywołuje stres i strach u innych ludzi.

Agresywność zraża ludzi, wywołuje złość i prowadzi do zerwania relacji, strat i nieszczęścia. Może również tworzyć wrogość i wyobcowanie.

Agresywność często przejawia się werbalnie, a czasami może przerodzić się w agresję fizyczną, która może być niebezpieczna i szkodzić obu stronom.

Osoba przejawiająca to zachowanie upiera się przy swoich opiniach i nie słucha innych. Często jest skoncentrowana na sobie i nie dba o prawa innych.

Nie należy mylić asertywności z agresją. Są to dwie zupełnie różne rzeczy. Asertywność uważa prawa innych i jest oznaką wewnętrznej siły, poczucia własnej wartości i pewności siebie.

10 Powodów, dla których ludzie przejawiają agresję?

Istnieją różne powody, dla których ludzie wykazują agresję.

Czasami ludzie dają się ponieść podczas dyskusji, debaty lub kłótni. Podnoszą swój głos, próbują wymusić swoje opinie na innych i nie pozwalają nikomu mówić lub odpowiadać.

Osoba, która czuje się niepewnie i brakuje jej poczucia własnej wartości może instynktownie zachowywać się w sposób agresywny, aby ukryć swoją niepewność, brak wewnętrznej siły i brak poczucia własnej wartości.

Często krytyka budzi agresywne zachowanie. To może być tłumaczone złością wywołaną przez krytykę.

Poczucie niższości może być również przyczyną takiego zachowania.

Złość, uraza i niezadowolenie mogą wywołać to zachowanie.

Ludzie stają się agresywni, gdy czują się zagrożeni przez innych ludzi. Jest to instynktowne zachowanie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem.

Jeśli żyłeś w agresywnym środowisku, lub jeśli spotkałeś się z tym zachowaniem od najmłodszych lat, możliwe jest, że będziesz się instynktownie zachowywał w ten sposób.

Czasami osoby, które są spokojne i taktowne, w pewnych sytuacjach mogą wykazywać agresję.

Niektórzy ludzie stają się agresywni, gdy spotykają się ze słabymi lub bezradnymi ludźmi. Z jakiegoś powodu słabość i bezradność u innych wyzwala w nich niegrzeczne i napastliwe zachowanie.

Stres, nerwowość lub słabe zdrowie mogą czasami wywołać agresywne zachowanie.

Kiedy tylko możesz, powinieneś unikać tych zachowań. To może wydawać się dziwne, ale przeciwne zachowanie, bycie rozważnym, taktownym i spokojnym jest bardziej pomocne.