Biznes Samodoskonalenie

Krytyczne myslenie

Krytyczne myślenie powinno stać się drugą naturą umiejętności liderów i pracowników w całej organizacji.

Krytyczne myślenie w miejscu pracy zapewnia obiektywne i skuteczne rozwiązywanie problemów; jest niezbędne dla sukcesu Twojej firmy.

Kiedy zespoły stosują krytyczne myślenie, zyskują lepsze kompetencje analityczne, komunikację, inteligencję emocjonalną i ogólne umiejętności rozwiązywania problemów.

Cierpliwie ucz krytycznego myślenia w miejscu pracy, aż stanie się ono drugą naturalną umiejętnością pracowników w całej organizacji.

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli małych firm i menedżerów, którzy chcą poprawić krytyczne myślenie w swoich firmach, aby usprawnić rozwiązywanie problemów i zmniejszyć liczbę kosztownych błędów.

Wielu profesjonalistów ma nadzieję na realizację kariery, która jest ich pasją, dzięki czemu mogą znaleźć radość i znaczenie w swojej pracy. Głęboka troska o swoją pracę jest niezbędna dla zaangażowania i produktywności, ale zrównoważenie emocji z krytycznym myśleniem jest niezbędne w miejscu pracy.

Kiedy pracownicy angażują się w krytyczne myślenie, wykorzystują niezależny, refleksyjny proces myślowy do oceny kwestii i rozwiązywania problemów w oparciu o wiedzę i obiektywne dowody.

Umiejętność krytycznego myślenia może poprowadzić Twoją organizację do sukcesu, ale aby naprawdę zmaksymalizować korzyści płynące z rozwiązywania problemów, kluczowe jest nauczenie tej umiejętności całego zespołu. Przeanalizujemy umiejętności krytycznego myślenia i sposoby ich nauczania w miejscu pracy, aby pomóc Twojej firmie w usprawnieniu procesu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Czym jest krytyczne myślenie?

Jen Lawrence, współautorka książki Engage the Fox: A Business Fable About Thinking Critically and Motivating Your Team, definiuje krytyczne myślenie jako „zdolność do efektywnego rozwiązywania problemów poprzez systematyczne zbieranie informacji na temat danego zagadnienia, generowanie kolejnych pomysłów z uwzględnieniem różnych perspektyw, ocenę informacji z wykorzystaniem logiki i upewnienie się, że wszyscy zaangażowani w sprawę są na pokładzie”.

Jest to złożona definicja dla trudnego pojęcia. Choć myślenie krytyczne może wydawać się proste, jak cofnięcie się i zastosowanie formalnego procesu myślowego zamiast instynktownego reagowania na konflikty lub problemy, w rzeczywistości jest to znacznie trudniejsze zadanie.

Ostatecznym celem krytycznego myślenia jest zapewnienie najlepszej odpowiedzi na problem z maksymalnym poparciem wszystkich zaangażowanych stron – wynik, który ostatecznie zaoszczędzi firmie czasu, pieniędzy i stresu.