Biznes Medycyna

Pozyskiwanie pacjentów

Dlaczego pozyskiwanie pacjentów jest ważne?

Wiele praktyk – być może także Twoja – uzyskuje zwrot kosztów poprzez standardowy model fee-for-service. W ramach tego modelu, przychody Twojej praktyki rosną w miarę jak odwiedza Cię więcej pacjentów. Taki układ stanowi poważne wyzwanie, zakładając, że większość Twoich pacjentów jest zdrowa: Jak często możesz naprawdę skłonić swoich pacjentów do umówienia się na wizytę? Prawdopodobnie nie tak często, co nie jest dobre dla twoich przychodów. Pozyskiwanie nowych pacjentów może pomóc.

Im więcej pacjentów wprowadzisz do swojej praktyki, tym więcej spotkań możesz umówić. Kiedy masz więcej wizyt, możesz uzyskać większe przychody. Łatwiej jest osiągnąć zysk, gdy można pozyskać wizyty z szerszej puli pacjentów niż ta sama grupa podstawowa.

Można by argumentować, że pojawienie się modeli opieki zdrowotnej opartych na wartości poprzez rządowy program MIPS (Merit-Based Incentive Payment System) zmniejsza potrzebę pozyskiwania pacjentów. Ale ten argument jest wadliwy. Tak, MIPS może zwiększyć zwrot kosztów za jednego pacjenta, ale wizyta u większej liczby pacjentów nadal jest bezpośrednią drogą do większych przychodów. Program MIPS może również zmniejszyć zwrot kosztów za pacjenta. W takim przypadku, pozyskiwanie pacjentów może pomóc w ustabilizowaniu finansów.

Jaka jest różnica między pozyskiwaniem a utrzymaniem pacjentów?

Podczas gdy pozyskiwanie pacjentów dotyczy wyłącznie potencjalnych nowych klientów, utrzymanie pacjentów dotyczy wyłącznie obecnych pacjentów. Wszystkie inicjatywy związane z pozyskiwaniem pacjentów mają na celu pozyskanie nowych pacjentów, natomiast działania związane z utrzymaniem pacjentów mają na celu zapobieganie porzucaniu Cię przez obecnych pacjentów na rzecz konkurencji. (Musisz również pozyskać pacjentów, zanim będziesz mógł ich zatrzymać).

Strategia pozyskiwania pacjentów może obejmować dążenie do umieszczenia strony internetowej gabinetu na wyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania dla odpowiednich zapytań lokalnych. To dlatego, że ludzie szukający, powiedzmy, „podiatry Brooklyn” są wyraźnie szukają nowego lekarza. Jeśli jesteś podiatrą, możesz być tą osobą.

Szanse są takie, że Twoi obecni pacjenci nie szukają „podiatry Brooklyn” – no, chyba że są z Ciebie niezadowoleni. Strategie utrzymania pacjentów pomagają utrzymać ich zadowolenie. Wymagają one pozytywnych, uważnych interakcji pacjenta z personelem biura i personelem medycznym. Personel recepcji może również zaplanować przyszłe wizyty, gdy pacjenci wychodzą lub zadzwonić do nich, gdy nowa wizyta jest konieczna, aby zmaksymalizować retencję.